Preventívne sa staráme o funkčnosť Vašich protipožiarnych dverí Legato, aby boli kedykoľvek v akcieschopnom stave. Vykonávame klasickú – bežnú údržbu protipožiarnych dverí. V prípade, ak by Vaše protipožiarne dvere neboli funkčné, teda v akcieschopnom stave, vieme na základe vykonanej obhliadky, ktorá spočíva v kontrole celistvosti, funkčnosti a nepoškodenosti odstrániť konkrétne nedostatky, brániace ich riadnej funkčnosti.