Na protipožiarnych dverách musí byť vykonávaná údržba technologickým postupom, s technickou podporou a v rozsahu určenom v prevádzkových pokynoch výrobcu, Hasil – Assa Abloy.

V prípade, ak by Vaše protipožiarne dvere neboli funkčné, teda v akcieschopnom stave, vieme na základe vykonanej obhliadky, ktorá spočíva v kontrole celistvosti, funkčnosti a nepoškodenosti odstrániť konkrétne nedostatky, brániace ich riadnej funkčnosti. V prípade ak zistíme nedostatky, je možné aj vykonanie servisu protipožiarnych dvier Hasil – Assa Abloy.

Aby sme o Vaše protipožiarne dvere mohli viesť plnohodnotnú starostlivosť, sme vlastníkmi oprávnení na servisnú činnosť od Hasil – Assa Abloy.