V prípade, ak by Vaše protipožiarne dvere Legato neboli funkčné, teda v akcieschopnom stave, vieme na základe vykonanej obhliadky, ktorá spočíva v kontrole celistvosti, funkčnosti a nepoškodenosti odstrániť konkrétne nedostatky, brániace ich riadnej funkčnosti. Legato je predchodca firmy Lark spol. s r.o. Samozrejme po každom servisnom zásahu vystavíme na prianie klienta potvrdenie o vykonanej údržbe aj s presným popisom.

Všetky servisy, kontroly a údržby vykonávame kompletne na celom území Slovenska.


* Vami odoslané osobné údaje sú spracovávané výlučne pre spracovanie Vášho dopytu