Potrebujete servis protipožiarnych dverí? Vyhláška č.478/2008 vyžaduje, aby bol požiarny uzáver udržiavaný v “akcieschopnom stave”. Vykonávame preventívnu a bežnú údržbu protipožiarnych dverí, protipožiarnych brán, protipožiarnych okien a protipožiarnych poklopov.

Preventívnu údržbu vykonávame v minimálne 12 mesačných periódach, ako to vyžaduje Vyhláška č.478/2008. V prípade záujmu klientov vykonávame preventívnu údržbu aj v kratších periódach, napríklad každých 6 mesiacov, prípadne každé 3 mesiace. Preventívne sa staráme o funkčnosť Vašich protipožiarnych uzáverov, aby boli kedykoľvek v akcieschopnom stave.

Vykonávame klasickú – bežnú údržbu protipožiarnych uzáverov. V prípade, ak by Vaše protipožiarne dvere neboli funkčné, teda v akcieschopnom stave, vieme na základe vykonanej obhliadky, ktorá spočíva v kontrole celistvosti, funkčnosti a nepoškodenosti odstrániť konkrétne nedostatky, brániace ich riadnej funkčnosti.

Drevené protipožiarne dvere s presklením

Drevené protipožiarne dvere s presklením

Samozrejme po každom servisnom zásahu vystavíme na prianie klienta potvrdenie o vykonanej údržbe aj s presným popisom.

Údržbu vykonávame na protipožiarnych uzáveroch od výrobcov Pyrobatys, Lark a Hasil. Aby sme o Vaše protipožiarne uzávery mohli viesť  plnohodnotnú starostlivosť, sme aj vlastníkmi oprávnení na servisnú činnosť od týchto výrobcov.

Údržbu protipožiarnych dverí vykonávajú naši pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami s údržbou, ale hlavne aj montážou protipožiarnych
dverí týchto výrobcov.

Všetky servisy, kontroly a údržby vykonávame kompletne na celom území Slovenska.


* Vami odoslané osobné údaje sú spracovávané výlučne pre spracovanie Vášho dopytu