Požiarny uzáver, zjednodušené povedané protipožiarne dvere, protipožiarne dvierka alebo protipožiarny poklop je:

1. dverová zostava s pohyblivou konštrukciou uzatvárajúcou trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii určený najmä na prechod osôb alebo dopravných prostriedkov, ktorá v uzatvorenom stave

1a. bráni šíreniu tepla, obmedzuje šírenie tepla alebo bráni prenosu plameňa (ďalej len “dvere požiarne odolné”),

1b. bráni prieniku dymu (ďalej len “dvere dymotesné”),

1c. bráni šíreniu tepla a prieniku dymu, obmedzuje šírenie tepla a bráni prieniku dymu alebo bráni prenosu plameňa a prieniku dymu (ďalej len “dvere kombinované”)

Označovanie: EI – brániace šíreniu tepla, EW – obmedzujúce šírenie tepla, 30/45/60/90…- čas odolnosti v minútach, DP1 (D1) – konštrukcia neobsahujúca horľavý materiál (napr. oceľové), DP3 (D3) – konštrukcia obsahujúca horľavý materiál (napr. drevo), C – zatváracie zariadenie, S – dymotesné. Podrobnejší popis nájdete na konci stránky. K správnemu zadaniu musíte mať projekt s úplným značením. Dávajte pozor aj na zmysel otvárania (únikové cesty). Protipožiarne dvere môžu montovať len vyškolené osoby a je vyžadované zvlášť precízne osadzovanie či už kovových zárubní ale aj príprava stavebného otvoru. Na požiarnych uzáveroch sú vyžadované pravidelné kontroly v zmysle zákona.

Protipožiarne dvere

Dodávame aj protipožiarne dvere a uzávery podľa požiadaviek zákazníka, nielen typizované

V našom sortimente protipožiarnych dverí a uzáverov nájdete typizované produkty. Na základe požiadavky vieme vyhotoviť a dodať protipožiarne dvere, kde si určíte požiarnu odolnosť, rozmery, povrchovú úpravu a výbavu komponentmi podľa potreby.