Požiarny poklop je určený pre uzavretie vstupu do šachty a otvorov do technologických chodieb, káblových kanálov, alebo iných podzemných priestorov s nutnosťou zabezpečenia požiarnej odolnosti. Aktívna časť poklopu je tvorená oceľovým plechom s výstužami s výplňou.

Oceľové požiarne poklopy sa vyznačujú požiarnou odolnosťou EW 30 – 90 min, EI 30 – 90 min a sú vhodné pre typ rámu/zárubne: vlastný oceľový rám.

Protipožiarne dvere