Pre typ rámu/zárubne: vlastný oceľový rám a požiarnu odolnosť EW 30 – 120 min, EI 30 – 120 min sú vhodné oceľové požiarne dvere s presklením

Protipožiarne dvere