Certifikované protipožiarne dvere pre typ rámu/zárubne: drevená obložková, drevená bezfalcová, plechová CGU. Na požiarnu odolnosť EW 30 – 45 min, EI 30 – 45 min sa hodia drevené požiarne dvere s presklením.

Protipožiarne dvere