Vyznačujú sa požiarnou odolnosťou EW 30 – 45 min, EI 30 – 45 min a sú vhodné pre typ rámu/zárubne: drevená obložková, drevená bezfalcová, plechová typu CGU. Ide o certifikované protipožiarne dvere.

Protipožiarne dvere